Preeti Varma © Copyright 2019

NEFELIBATA #9

Oil on Canvas 30 x 50 inches 2016