Preeti Varma © Copyright 2019

NEFELIBATA #12

Oil on Canvas 48 x 48 inches 2016