Preeti Varma © Copyright 2019

NEFELIBATA #7

Oil on Canvas 60 x 48 inches 2016