Preeti Varma © Copyright 2019

NEFELIBATA #18

Oil on Canvas 48 x 36 inches 2017