Preeti Varma © Copyright 2019

Nefelibata #19

Oil, Oil sticks on canvas 40" x 30" 2018