Preeti Varma © Copyright 2019

NEFELIBATA #14 - Sold

Oil on Canvas 48 x 60 inches 2017